Chi tiết tin - Xã Tân Liên - Hướng Hóa

Ký kết và triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa LĐLĐ tỉnh và Cục Thuế tỉnh

15:56, Thứ Sáu, 29-4-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 10/4/2015, Liên đoàn Lao động tỉnh và Cục Thuế tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị ký kết và triển khai Quy chế phối hợp.

Ký kết và triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa LĐLĐ tỉnh và Cục Thuế tỉnh

Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế cũng như pháp luật công đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao ý thức của doanh nghiệp, công nhân, viên chức, người lao động trong việc chấp hành pháp luật; đặc biệt là để thực hiện có hiệu quả việc thu kinh phí công đoàn theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Theo đó, LĐLĐ tỉnh và Cục Thuế tỉnh đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp công tác. Theo văn bản được ký kết, LĐLĐ tỉnh và Cục Thuế tỉnh sẽ phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật thuế và pháp luật công đoàn. Cơ quan Công đoàn phối hợp với cơ quan Thuế cùng cấp trong việc tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ thuế trong công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ công đoàn. Trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh đăng bài tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế (do cơ quan thuế cung cấp); các gương điển hình tiến trong thực hiện nghĩa vụ thuế; hỗ trợ cung cấp trao đổi thông tin về đối tượng phải đống kinh phí công đoàn; phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn.
Định kỳ hàng năm ở cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố cơ quan Công đoàn và cơ quan Thuế thực hiện đánh giá kết quả phối hợp, kiến nghị xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh, thống nhất kế hoạch phối hợp kỳ tiếp theo.
Hoạt động phối hợp công tác nêu trên được thực hiện thống nhất từ tỉnh xuống huyện, thị, thành phố, ngành trên cơ sở thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định đối với cơ quan thuế và tổ chức công đoàn. Hoạt động phối hợp công tác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của mỗi bên, những vướng mắc phát sinh phải được trao đổi , giải quyết kịp thời.
Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Cục Thuế tỉnh đề nghị cán bộ công chức 2 ngành quán triệt Quy chế phối hợp và trong quá trình hoạt động phối hợp công tác phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định đối với từng ngành.

Tác giả bài viết: Hồng Hà

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh