Chi tiết tin - Xã Tân Liên - Hướng Hóa

Vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

17:6, Thứ Sáu, 29-4-2022

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị từ năm 2010 đến nay đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Cùng với các tổ chức thành viên trong khối Mặt trận, các cấp Hội phụ nữ bằng nhiều việc làm thiết thực đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Để góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội phụ nữ ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xác định 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm là tìm các biện pháp để nâng cao thu nhập cho chị em vì khi kinh tế gia đình phát triển thì các hộ mới có điều kiện đóng góp công sức và tiền của để xây dựng các công trình phúc lợi. Chính vì vậy, hàng năm các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hàng chục lớp đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 598 nhóm tiết kiệm tín dụng với 11691 thành viên với số dư tiết kiệm gần 8,7 tỷ đồng cho gần 5 ngàn lượt thành viên vay và tích cực khai thác các nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, làm cho chị em hiểu rõ vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó tự giác tham gia các hoạt động ở địa phương. Bà Trần Thị Phước, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Triệu Phong nói: Chúng tôi đã phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức và các chính sách về nông thôn mới, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia dồn điền đổi thửa, hiến đất, hiến công mở rộng đường giao thông nông thôn, đường kênh mương nội đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến nay, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, các cấp Hội phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp. Các cấp Hội đã tạo sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững, trong đó đã khai thác vốn từ các nguồn cho hơn 90 ngàn người vay, nâng tổng dư nợ hiện tại lên hơn 855 tỷ đồng, duy trì hoạt động của 4285 nhóm tín dụng tiết kiệm với số dư hơn 61 tỷ đồng, hàng năm mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề và nhận đỡ đầu các hộ phụ nữ nghèo. Bên cạnh đó các cấp Hội đã đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình những phần việc mà phụ nữ đảm nhận có hiệu quả như tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, ra quân làm vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp đường thôn, ngõ xóm, đặc biệt triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Đây là cuộc vận động được đông đảo chị em tham gia 1 cách tích cực, từ việc chủ động phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho đến làm đẹp nhà cửa, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, từ việc chăm sóc, giáo dục con cái, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch cho đến xây dựng gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
         Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội phụ nữ đã thể hiện rất rõ vị trí và vai trò của mình từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đến khâu chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó đã chọn lựa những công trình, phần việc phù hợp với khả năng của phụ nữ như thành lập các Tổ, đội thu gom rác thải, ra quân làm vệ sinh môi trường, nhận tự quản con đường xanh sạch đẹp.
         Năm 2015 cùng với việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương, luật pháp chính sách, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức, các cấp Hội phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong đó chú trọng việc vận động, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh