Chi tiết tin - Xã Tân Liên - Hướng Hóa

Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

21:29, Thứ Bảy, 9-7-2022

/uploads/news/2022_02/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-tthc-chuan-hoa-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-tinh-quang-tri.pdf

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh