Chi tiết tin - Xã Tân Liên - Hướng Hóa

Tuyên truyền Cải cách hành chính

9:57, Thứ Tư, 26-7-2023

      Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt CCHC là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh; cải thiện mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với công dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai minh bạch, nâng cao niềm tin và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

      Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, thời gian qua, cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã.

                                                                                                                                                                                                                 Nguồn: VHTT xã

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh